Skilletrafo og galvanisk isolator

Galvanisk isolator
En galvanisk isolator er en liten enhet som er koplet mellom jordledningen i båten og som sperrer for naturlige, galvaniske spenninger under 1,4 volt. Så lenge spenningen i den galvaniske kretsen mellom to båter/land og landstrømmens jordledning er under denne verdien, sørger isolatoren for at det går mindre strøm, og dermed beskytter båten mot galvanisk tæring og sparer sinkanoder.

Skilletransformator.
En skilletransformator eliminerer problemene med 220V tæring - både galvanisk og elektrolytisk. Ved bruk av skilletransformator trenger man ikke å kople land-strøms-jord til båtens skrog/motorblokk. Har din båt en skilletransformator, kan du bruke land-strøm så ofte og så lenge du vil, uten å risikere problemer med 220V tæring.