El sjekken

El sjekken er en grundig gjennomgang av det elektriske anlegget ombord. Sjekken utføres av sertifisert personell med lang erfaring fra maritim elektronikk. Det utarbeides en kontrollrapport med forslag til tiltak.

Feildimensjonerte kabler og dårlig vedlikehold av det elektriske anlegget er en av hovedårsakene til båtbranner, i følge IF skadeforsikring.